Тук ще можете да сложите вашите групови предложения за лексикон.
Когато сте готови, можете да разгледате предложенията на другите групи и да гласувате.

Не можете да гласувате за вашия лексикон!

Гласувай за най-предпочитан вариант!.

Срок на задачата за най-добър лексикон - гласуването продължава до 1.11.2010.


Група 1- fac.nom. 51242 51286

Group 2- fac. nom. 51248 51244


Група 3 - фак. ном. 51284, 51266, 51289

Група 4- фак. ном 51249,51269,51313
Група 5 - фак. ном. 51237; 51260; 51290

Група 6 - фак. ном. 51238; 51265
ГРУПА 7 - фак.ном.: 51252, 51280, 51263

ГРУПА 8 - фак.ном.:

Група 9 - фак.номера 51246 и 51293

Група 10 51289