На 24 януари теста по информатика ще се проведе:Ot 12-13h - за номера от 50 306 - 51251.

От 13-14 - за номера от 51 252 - 51267.

От 14-15 - за номера от 51268- 51284.

От 15-16 - за номера от 51285- 51299.

От 16-17 - за номера от 51300-51313 и 870312.